HÜKÜMLER VE KOŞULLAR, KULLANIM VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ

Hizmet Kullanım Şartları

Bu hüküm ve koşullar, sitenin kullanımını ve onun aracılığıyla sağlanan hizmetlerin kullanım koşullarını yönetir. Web Sitesini ziyaretçi, kayıtlı kullanıcı veya abone olarak kullanarak, siz (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) bu kullanım koşullarını tamamen ve hiçbir sınırlama olmaksızın kabul edersiniz.

Sitenin operatörü ve yöneticisi, https://tr.speakingathome.com, ve servis sağlayıcısı tüm bilgileri bu Web sitesinin Yasal bildiriminin içerisinde paylaşılan Speakingathome, Ltd (bundan böyle, SAH olarak anılacaktır) şirketidir.

Önsöz

SAH, dil eğitimi hizmetlerinin sağlanması için dil öğretmenlerini kayıtlı kullanıcılarla birleştiren bir platform sunmaktadır. Konuşma dersleri ve pratikleri içerir.

1. Sözleşmenin tarafları

SAH'ın aşağıdaki hüküm ve kullanım koşulları, SAH ile kayıtlı bireysel kullanıcılar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiyi düzenlemektedir.

Kullanıcı, Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanarak, söz konusu Kullanıcının ikamet ettiği yer veya uyruğunun mevzuatına uygun olarak bağlanacak yeterli kapasiteye sahip olmasını sağlar ve beyan eder.

Hizmetin kullanıcılarının reşit olmaması durumunda, reşit olmayan kullanıcı adına bu hüküm ve koşullara bağlı kalmak için bu yetkiye sahip olmasını sağlayan ve bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri üstlenen yasal temsilcisi olacaktır.

Kullanıcı tarafından sözleşmeye bağlanan haklar ve/veya krediler, SAH tarafından iletimin açık uygunluğunun beyan edilmesi dışında üçüncü bir tarafa devredilemez.

2. Sözleşmenin kaydı ve resmileştirilmesi

2.1 SAH kullanımı, bir kayıt formu doldurarak ve kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul ederek ön koşul kaydı olarak sahiptir.

İlgili taraf ile SAH arasındaki sözleşme, yalnızca Web sitesindeki Kayıt eylemi ve bu Koşullarda ifade edilen kabul üzerine resmileştirilir.

2.2 Kullanım Sözleşmesinin resmileştirilme prosedürü

SAH ile kullanım sözleşmesinin resmileştirilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.

Kurs hizmetinin Kullanıcısı, kayıt formunu doldurarak, onaylayarak ve göndererek ve de Gizlilik Politikasını ve işbu Koşulları kabul ettikten sonra web sitesinin kullanımı için bir sözleşmenin resmileştirilmesini talep edebilir.

Sistem bu kaydı ve Kullanıcının IP'sini toplayacak ve de sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan bir onayı belirtilen e-posta adresine gönderecektir.

3. Kayıt

Hizmetlerin kullanımı için, Kayıt Sayfası üzerinde talep edilen tüm verilerin doldurulması, kullanıcı adı ve şifre oluşturulması suretiyle verilerin kaydedilmesi gerekmektedir.

Sadece yasal yaştaki ve tam ehliyete sahip bir kişinin, mevzuat tarafından yapılması gereken şartlara bağlı olması mevzu için geçerlidir. Reşit olmayan öğrencilerin yasal öğretmenlerinden yetki ekleyen bir e-posta göndermeleri gerekecektir.

Kullanıcı, Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanarak, söz konusu Kullanıcının ikamet ettiği yer veya uyruğunun mevzuatına uygun olarak bağlanacak yeterli kapasiteye sahip olmasını sağlar ve bunu beyan eder.

3.1 Web sitesinin kullanıcılar tarafından kullanılması

 1. Mevcut şartların 2.2 paragrafında açıklanan prosedürü izleyerek bu statüyü elde edecek olan Kullanıcı, bu sözleşmede daha sonra ayrıntılı olarak açıklandığı şekliyle, SAH tarafından sunulan hizmetlerin ücretlerini, ödeyerek abone olabilir.
 2. Kullanıcı, kullanıcı adı ve ilgili şifrenin gizliliğinden yalnızca kendisi sorumludur. Bu nedenle, söz konusu Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresi ile erişim yoluyla SAH tarafından sağlanan hizmetten yapılan her türlü kullanımdan tamamen Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 3. SAH, önceden haber vermeksizin hizmetlere erişimi kısıtlayabilir veya engelleyebilir:
  • Kullanıcı, bu Kullanım şartlarından herhangi birini veya SAH'ın fikri veya sınai mülkiyet haklarını ciddi şekilde ihlal ederse.
  • Kullanıcı, hizmeti yasa dışı veya suç teşkil eden faaliyetler için kullanırsa.
  • Bir kullanıcı adı veya şifrenin yetkisiz kullanımı şüphesi varsa.
  • Bir aboneliğin gecikmiş ödemesi veya geri ödemesi varsa.
  • Deneme dersinin alınmasında hileli veya istismar edici bir kullanım söz konusuysa.

   4. Web sitesinin Kullanıcılar tarafından kullanımı: Koşullar, oranlar, ödeme koşulları ve cezalar.

   SAH tarafından sunulan tüm hizmetler Skype üzerinden Çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. SAH, hiçbir şekilde yerinde hizmet sunmaz.

   4.1 Hizmetin Koşulları

   Hizmet, SAH tarafından önerilenler arasından Kullanıcı tarafından talep edilen anadil öğretmenleri tarafından sağlanacaktır.

   Kullanıcı, her bir kurs için belirlenen zamana ve krediye göre Skype üzerinden hizmetler için itfa edilebilecek krediler edinir.

   Bu krediler bir yıllık geçerliliğe sahip olacaktır. Bu nedenle, bu süreden sonra şayet krediler kullanılmamışsa, Kullanıcı bunları kullanma hakkının kaybolduğunu kabul eder ve bu süre içinde kullanılmayan ödeneklere karşılık gelen tutarların iadesi için herhangi bir hak talebinden feragat ettiğini açıkça kabul eder.

   4.2 Hizmet Provizyonu

   Bir abonelik ödendikten sonra, Kullanıcı tarafından talep edilen zamanda öğretmenlerin müsaitliğine bağlı olarak Kullanıcıya uygun zaman çizelgesinde kullanılabilecek krediler verilir.

   Kullanıcının bir saat ve tarih için bir ders istemesi üzerine, SAH, Kullanıcıya mevcut öğretmenlerini ve kullanıcının bir dersi planlamak için bir ders seçebileceği müsait saatlerini gösterecektir.

   Dersler, rezervasyon sırasında her bir öğretmen için özel olarak belirlenen gerekli minimum ön bildirim verildiğinde, kullanıcı tarafından portal aracılığıyla rezerve edilecektir.

   Kullanıcı, SAH'ın hem teknik nedenlerden hem de Veri Koruma mevzuatına uygun sıkı uyum politikasından kaynaklanan nedenlerden dolayı dersleri izlemesinin imkansız olduğunu açıkça kabul eder.

   4.3 Olay durumunda randevunun iptali

   Her iki taraf, SAH ve kullanıcı, en az 12 saat önceden bildirimde bulunarak randevuyu cezasız bir şekilde iptal edebilir.

   Randevu iptal yöntemi:

   • Kullanıcı için, atanan kişisel hesap içindeki portalın kullanılması yoluyla.
   • SAH için, kayıt sırasında sağlanan Kullanıcının e-postasına bir e-posta göndererek. Veya kayıt sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan Skype hesabına kısa mesaj göndererek.

    Kullanıcı, kayıt sırasında sağlanan Skype hesabı üzerinden, rezerve edilen dersin tarih ve saatinde bağlanmayı kabul eder. Öğrencinin zamanında gelmediği durumlarda, Öğretmen öğrencinin geç kaldığı dersi uzatmak zorunda değildir.

    Ders, 30 dakikalık dersler için 10 dakika sonra veya kararlaştırılan zamandan bir saatlik dersler için 15 dakika sonra verildiyse hizmet verildi olarak kabul edilecektir.

    Derse başlanıldığında, öğretmenin müsaitliği yoksa veya bağlı değilse, Kullanıcı olayı SAH'a bildiren bir e-postayı contact@speakingathome.com adresine göndermekle yükümlüdür. SAH, durumu onayladıktan sonra, Kullanıcıya ayrılan ve verilmeyen derse karşılık gelen kredileri iade etmeye sürecine geçecektir.

    Bir önceki paragrafın şartları uyarınca bir dersin askıya alınması, krediler için belirlenen bir yıllık geçerlilik süresini değişikliğe uğratmaz.

    Mücbir sebep ya da olay sebebiyle iptal:

    • Kullanıcının mücbir sebeple veya istisnai nitelikteki bir olay nedeniyle derse katılamadığı durumda, Kullanıcı, Kullanıcının katılımını engelleyen nedenleri ve koşulları içeren maksimum 24 saatlik bir süre içerisinde derhal SAH'ı e-posta yoluyla bilgilendirecek ve mümkün olduğunca fazla kanıt sunacaktır.

     SAH tarafında kaynaklanan bir durum olması halinde, ÖĞRETMEN ile görüşüldükten sonra, verilmeyen derse ait krediler iade edilecektir. Bu, mevcut hüküm ve koşulların 4.1 paragrafının geçerlilik süresinin askıya alınması anlamına gelmez.

     • Öğretmenin mücbir sebep veya olay nedeniyle temerrüde düşmesi durumunda, SAH, öğretmenin katılımını gerçekleştirememesi için sunduğu nedeni Kullanıcıya bildirecek ve her halükarda verilmeyen ders için Kullanıcı kredisine geri dönecektir.

      4.4 Ücretler

      Kullanıcı tarafından hizmetlere erişmek için ödenecek ücret, anlaşmalı olunan saatlere ve ders süresine göre belirlenir.

      Belirli Ücret tutarları, kredi alımı sırasında portaldaki oranlar sayfasında detaylandırılacaktır.

      Sayfa Fiyatlarının değiştirilmesi, mevcut ödenekleri ve Kullanıcı tarafından tüketilmeyenleri etkilemeyecektir.

      4.5 Abonelik Modeli

      Abonelik modunda, bu, Kullanıcı tarafından seçilen formdaki ilgili ücretle otomatik olarak sona erdiğinde aylık yenilenebilir süreler için yapılacaktır.

      Bu modelde belli bir sayıda derse abone olunmuştur, bunlar, sözleşmeyi imzaladıktan sonraki bir ay içinde Kullanıcı tarafından rezerve edilmelidir. Bu süre tüm anlaşmalı kurslar alınmadan geçtikten sonra, söz konusu dönemde verilmeyen dersler bir sonraki abonelik dönemine sadece bir kereliğine devredilecektir.

      Abonelik, abone olunan sürenin bitiminden en az 5 gün önce herhangi bir zaman diliminde iptal edilebilir. Kullanıcı, herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin, ceza ödemeksizin ve anlaşmalı derslerden vazgeçmek zorunda kalmadan ve bir önceki paragrafta belirtilen şartlar öne sürülmeden doğrudan Web'deki kişisel alanından aboneliğin iptalini talep edebilir.

      4.6 Ödeme Koşulları

      Sunulan hizmetlerin ödemesi, derslerin programlanmasından ve hizmetin verilmesinden önce yapılır.

      SAH, hizmetin kullanımı için aşağıdaki ödeme şekillerini sunar.

      • PayPal
      • Kredi Kartı (Visa, Mastercard, AMEX)
      • Banka Havalesi. (Ödeme sadece banka havalesinin SAH tarafından alındığı andan itibaren yapılmış sayılacaktır)

       4.7 Kullanıcı tarafından eklenen içerikler

       Kullanıcılar tarafından yüklenen metin, müzik, resim, çizim veya grafik, sanatsal ve entelektüel ifade tamamen kullanıcının sorumluluğunda olacaktır.

       Hizmetin niteliği göz önüne alındığında, SAH, Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriği kontrol edemez ve bu nedenle Kullanıcı, bu Koşulları kabul ederek bunu onaylamaktadır. Kullanıcı, formatta kullanılan unsurlardan türetilen herhangi bir türdeki sorumluluğu açıkça kabul eder.

       Kullanıcı, SAH'ın yalnızca Kullanıcı tarafından yüklenilen unsurların mutlak ve tam sorumluluğu olacağı bir araç sağladığını ve SAH'ın bu unsurları kontrol edemediğini açıkça kabul eder...

       Bu amaçla Kullanıcı, aşağıdaki içerikleri sisteme yüklemekten kaçınmayı kabul eder:

       • Yasal olmayan içerik
       • Pornografik, kaba veya müstehcen, taciz edici veya yasaları ihlal etmedikleri halde herhangi bir şekilde saldırgan sayılabilecek içerikler.
       • Alakasız ve belirsiz açıklamalar
       • Aşırılık yanlısı, ırkçı veya yabancı düşmanı içerikler veya yasaklı gruplar tarafından yayınlanan içerikler
       • Üçüncü tarafların haklarına müdahale eden içerik (özellikle bir kişinin hakları, fikri mülkiyet hakları, ticari marka hakları, patent hakları veya üçüncü tarafların diğer hakları)
       • Ticari reklam veya spam olarak kabul edilebilecek içerik
       • SAH'ın ve ortaklarının, çalışanlarının, hizmetin diğer kullanıcılarının veya üçüncü şahısların kamu imajına, itibarına veya markasına zarar verebilecek içerik.

        SAH, söz konusu içerikleri kullanan veya ekleyen kullanıcıyı askıya alma veya abonelikten çıkarma hakkını saklı tutar. Aboneliğin kalan kısmı bu durumda iade edilmeyecektir.

        Her halükarda, SAH'ın üçüncü şahıslar, hak sahipleri veya haklar tarafından uyarıldığı önceki paragraflar kapsamında, önceki paragraflarda belirtilen eylemlerden herhangi birinin varlığına dair makul bir şüphe olduğu anlaşılacaktır. Bu durum, bu uyarının temelden yoksun olduğu kesin bir şekilde çıkarılabileceği durumları içermez.

        Şüphenin dayanaktan yoksun olduğu kanıtlandıktan sonra, abonelikten çıkarma ve hizmetten alınma geri döndürülebilir. Kullanıcı hiçbir durumda tazminat hakkına sahip değildir. Kullanıcı, bu Koşulları kabul ederek, bu durum için herhangi bir tazminat talep etme hakkından açıkça feragat eder.

        4.8 Derslerin video kaydı

        SAH, tamamlayıcı hizmetleri arasında, bu tür bir kaydı daha sonra Kullanıcıya göndermek için ÖĞRETMEN tarafından derslerin kaydedilebilme olasılığını kolaylaştırır.

        SAH kayıt işleminde yer almadığından, söz konusu kaydın Kullanıcısı ve ÖĞRETMENİ için gerekli teknik araçların veya bağlantının kullanılabilirliği ve işleyişine bağlı olarak tamamlamayı garanti edemez. SAH'ın erişiminin olmadığı anlamına gelir.

        Kullanıcı, derslerin kaydının, kayıt talebi sırasında ve SAH gizlilik politikasında belirtilen şartlarda Kullanıcı tarafından açıkça talep edilmesi halinde münhasıran yapılacağını kabul eder. Kayıt yapılacak ve ÖĞRETMEN tarafından doğrudan size gönderilecektir. Ve yalnızca Kullanıcıya, sağlanan hizmetin kalitesinin bir analizi veya aşağıdakilerden herhangi biri arasında anlaşmazlık durumunda bir araç olarak sağlanacaktır: Kullanıcı, Öğretmen, SAH.

        Kullanıcı, SAH'ın kayıtları sunucularında saklamadığını veya bunlara doğrudan erişimi olmadığını açıkça kabul eder. Ve söz konusu kayda, içeriğine veya bu hüküm ve koşullar dışında kullanımına ilişkin herhangi bir iddia veya hak kullanımı, kaydın dosyasının bilgisayarında saklandığı öğretmene yöneltilmelidir.

        Kaydın teslimi için Kullanıcı, kaydın sahibi olacak öğretmenin emrine, bu amaçla düzenlenmiş bir bulut depolama mekanizmasına veya öğretmenin belirlediği saat ve tarihte dosyanın Skype üzerinden iletilmesi için yeterli bir süre boyunca öğretmenle bağlantıyı sürdürerek vermelidir.

        Dersin kaydedilmesi, Kullanıcı tarafından satın alınan kredilerde herhangi bir ek ücret içermeyecektir.

        Kayıttan bir ay sonra, herhangi bir şikayet veya talep olmaksızın, ÖĞRETMEN sözleşmeyle tamamen kendi sorumluluğundaki kayıtları silmek zorundadır. O andan itibaren geri alınması mümkün değildir.

        4.9 Ücretsiz deneme dersi teklifi

        SAH, hizmetini duyurma niyetiyle, bu dersin ötesinde SAH adına herhangi bir yükümlülük veya taahhüt ima etmeden yeni öğrencilere ücretsiz bir deneme dersine erişim olanağı sunabilir.

        Bu ücretsiz derse erişmek ve bu dersten yararlanmak için, öğrencinin bu Hüküm ve Koşullarda ve Web Gizlilik Politikasında belirtilen kayıt adımlarını tamamlaması gerekir.

        Her kişi hizmetin tek bir ücretsiz deneme dersini kullanabilir. Öğrencinin sunumunun yapılmaması veya ders sırasında meydana gelen herhangi bir teknik sorun, SAH tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe yeni bir ücretsiz ders hakkı oluşturmaz.

        4.10 Arkadaşlarınızı davet ederek ücretsiz ders promosyonu

        SAH platformunda başka bir kullanıcıyı kayıt olmaya ve ücretsiz deneme dersi almaya davet eden kullanıcıya 2 adet yarım saatlik ücretsiz SAH dersi verecek ve aynı zamanda bu davetli kullanıcı en az 10 adet yarım saatlik veya 1 adet satın alma işlemi gerçekleştirecektir. -saatlik İngilizce dersleri.

        Davetiye ile ücretsiz deneme dersinin kullanıcının hesabına eklenmesi için, SAH tarafından platformunda oluşturulan prosedür ve her kullanıcının sahip olacağı benzersiz davetiye URL'si aracılığıyla bunu yapmak vazgeçilmez bir koşul olacaktır.

        Web sitesinde kayıtlı bir kullanıcının, kendisini davet eden kullanıcının URL'sini bildirmesi için 2 aylık bir sınır olacaktır.

        Yeni bir kullanıcı, yalnızca SAH hizmetine zaten kayıtlı olan tek bir kullanıcı tarafından davet edilebilir ve kullanıcı başına ayda davet yoluyla alınan 50 ücretsiz ders sınırı olacaktır. Davet ile alınan bu ücretsiz derslerin geçerliliği bir yıl sonra sona erecektir.

        Bir şirkette çalışırken, o şirketin çalışanlarını davet eden ve satın alımları için her iki şirketten de fatura talep eden SAH kullanıcıları bu promosyondan hariçtir.

        SAH, bu promosyonu kötüye kullanan herhangi bir kullanıcıya bu promosyonu askıya alma hakkına sahip olacaktır.

        4.11 Speakingathome Çekilişi

        SAH, daha sonraki bir tarihte kayıt yaptıran başka bir kullanıcı tarafından daha sonraki bir tarihte kullanılmak üzere ders kuponlarını önceden satın alma seçeneğine izin verir. Ders kuponunun satın alınmasıyla birlikte bir kod ve hediye ve hediyeden nasıl yararlanılacağı hakkında bilgi veren bir pdf verilecektir.

        Hediyeyi alan kullanıcının hediye pdf'sinde belirtilen talimatları izlemesi gerekecektir.

        Ders kuponlarının son kullanma tarihi, hediye kuponlarını alan kullanıcının kaydından itibaren 1 yıl olacak ve bu kullanıcının kayıt yaptırıp hediyesinin derslerini alabilmesi için 6 ayı olacaktır.

        4.12 Speakingathome Turnuvaları

        SAH, web sitesi kullanıcıları arasında gönüllü turnuvalar düzenleyebilir. Standart turnuvalar ve ödüller olacaktır:

        • Haftalık turnuva. Pazartesi 00:00'dan bir sonraki Pazartesi 00:00'a kadar sayılan hafta boyunca en çok ders bitiren öğrenci yarım saat ders alacaktır.
        • Üç aylık turnuva. Dönem boyunca en çok ders bitiren öğrenci 10 yarım saatlik ders kuponu kazanacaktır.
        • Yıllık turnuva. Yıl boyunca en çok dersi tamamlayan öğrenci, 40 yarım saatlik ders için bir kupon alacaktır.

         Turnuvaların başlangıç ve bitiş saat dilimleri Orta Avrupa'daki geçerli saat dilimine bağlı olarak CET ve CEST olacaktır.

         Tamamlanmış bir ders, sadece öğrencinin yarım saati veya ilgili saati tamamladığı bir derstir. Turnuva hesaplamasında yarım saatlik dersler 30'a, 1 saatlik dersler 60'a tamamlanır. Öğrencinin katılmadığı veya herhangi bir nedenle tamamlayamadığı dersler tamamlanmış ders olarak sayılmaz.

         Eşitlik durumunda, turnuvanın sona erdiği günden kullanıcı olarak kayıt olduğu zamana kadar geçmişte en çok dersi tamamlayan kullanıcı ödüle hak kazanacaktır. Turnuvanın kazananı hem e-posta yoluyla hem de platformun turnuvalara ayrılmış bölümünde duyurulacaktır.

         Turnuvalara katılım kullanıcı için herhangi bir maliyet gerektirmeyecektir.

         Hüküm ve koşulların kabulü, kullanıcının 3 turnuvaya (haftalık, üç aylık ve yıllık) varsayılan katılımı anlamına gelecektir, ancak kullanıcı Speakingathome platformundaki profilinden turnuvalara katılım aboneliğinden çıkma seçeneğine sahip olacaktır.

         SAH, teknik veya diğer nedenlerle turnuvaları askıya alma veya devam ettirme hakkına sahiptir.

         Turnuvanın sonucu, turnuvanın bitiminden 5 takvim günü sonra yayınlanacaktır.

         5. Kullanıcının Sözleşmeden doğan yükümlülükleri

         1. Kullanıcılar, Web Sitelerine erişim verilerini üçüncü şahısların yetkisiz kullanımına karşı korumakla yükümlüdür. Erişim, özellikle şifre, hiçbir durumda ifşa edilemez, aktarılamaz veya iletilemez. Kullanıcı, söz konusu oturum açma bilgilerinin gözetiminde Kullanıcının ihmalkar veya kasıtlı bir tutumu nedeniyle SAH hizmetlerinin ilgili kullanımı için oturum açma bilgilerinin kötüye kullanılması veya gayri meşru kullanımı ile mümkün kılınan her türlü yetkisiz davranıştan sorumludur.

          Kullanıcı, oturum açma bilgilerinin üçüncü şahıslara açıklandığını biliyorsa, şifresini derhal değiştirmekle yükümlüdür. Bu mümkün değilse, derhal SAH'a bildirilmelidir.

          • Kayıt işlemi sırasında, Kullanıcının her zaman ulaşılabilir bir e-posta adresi sağlaması gerekir. Kullanıcı, bu e-posta adresinin SAH ile ilişkisi bağlamında bildirimler için kullanılmasını kabul eder.
          • Kullanıcının geçerli e-posta adresi yalnızca SAH'a iletilen son e-posta adresidir. E-postanın değişmesi durumunda, Kullanıcı derhal SAH'a yeni bir e-posta adresi sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, yeni e-posta adresine bildirim yapılmamasından kaynaklanan herhangi bir etki veya hasardan sorumludur.
          • Kullanıcı, platformun işlevselliğini veya kullanılabilirliğini tehlikeye atabilecek, zarar verebilecek veya yok edebilecek web sitelerinin kullanımıyla bağlantılı mekanizmaları, yazılımları veya diğer komut dosyalarını kullanmamayı veya iletmemeyi kabul eder. Ve özellikle, virüs içeren veya piramit şemaları, toplu e-postalar("spam"), zincir posta veya web sitelerinin hizmetlerini engelleyen ekler veya içerikler.
          • Kullanıcı, SAH veya başka bir Kullanıcı veya Profesyonel tarafından oluşturulan veya yönetilen herhangi bir içeriği değiştirmemeyi, üzerine yazmamayı veya silmemeyi kabul eder.
          • Kayıtlı Kullanıcı, SAH'ın hizmetlerini ve özellikle donanımı, gerekli yazılımı (örneğin: İnternet tarayıcısı) ve telekomünikasyon ve veri iletimi hizmetlerini kullanmak için gerekli teknik araçları sağlama maliyetlerini açıkça üstlenir.

           SAH, hizmetlerinin kullanıcının bilgisayarının bireysel yazılımı veya donanımı ile uyumluluğunu garanti etmez.

           6. Fikri mülkiyet

           6.1 SAH Malikliği

           • SAH, Web Sitesi'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir ve aynı zamanda fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve onun aracılığıyla mevcut olan tüm içeriğin imajının sahibidir veya lisansını almıştır.
           • Hiçbir durumda, Kullanıcı tarafından hizmete erişimin, hizmete göz atmanın veya hizmetin kullanılmasının, bu hakların SAH tarafından feragat edilmesi, iletilmesi, lisanslanması veya tamamen veya kısmen devredilmesi anlamına geldiği anlaşılmayacaktır.
           • Kullanıcı, sözleşme kapsamındaki hizmetin kullanımının herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet iletimi hakkı doğurmayacağını ve bu şartların 4. paragrafında belirlenen sınırlar dahilinde SAH'ın sahip olduğu içerik üzerinde haklar dışında herhangi bir lisans vermeyeceğini açıkça kabul eder.

            6.2 Müsaitliğin yasaklanması

            • Sonuç olarak, kullanıcının SAH'ın haklarını tanımlayan telif haklarını ve diğer verileri ve ayrıca teknik koruma cihazlarını, dijital parmak izlerini veya içerikte bulunabilecek herhangi bir bilgi veya kimlik mekanizmasını göz ardı etmesine, bunlardan kaçınmasına veya manipüle etmesine izin verilmez.
            • Ayrıca SAH'ın açık yazılı izni olmadan SAH tarafından sağlanan hizmete özgü kullanım dışında Web Sitesinde yer alan içeriklerin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesi, kopyalanması, yeniden kullanılması, kullanılması, çoğaltılması, kamuya açık hale getirilmesi, ikinci veya başkaca yedeklemelerin yapılması, dosyaların yüklenmesi, postayla gönderilmesi, iletilmesi, kullanılması, işlenmesi veya dağıtılması da yasaktır.
            • Hizmetin kullanımı, Kullanıcı tarafından fikri mülkiyet veya herhangi bir sınai hak oluşturmaz.

             6.3 Web sitesinin kullanımı

             Aşağıdakiler alenen yasaklanmıştır:

             • Bu Web Sitesinde yer alan herhangi bir materyalin herhangi bir ortamda yayınlanması ve bunların satışı, kiralanması, sergilenmesi, çoğaltılması, kopyalanması veya sitede yer alan materyalin ticari amaçlarla başka herhangi bir şekilde kullanılması.
             • Web Sitesindeki herhangi bir materyalin düzenlenmesi veya başka bir şekilde değiştirilmesi;
             • Siteyi, kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir şekilde kullanımı.
             • Siteyi veya hizmetlerini, her türlü virüs veya kötü amaçlı koddan oluşan veya bunlarla bağlantılı olan herhangi bir materyali kopyalamak, depolamak, kalmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için bir araç olarak kullanmak.
             • Site veya Siteyle ilgili olarak hem ifade edilen hem de yazılı olarak SAH'ın izni olmadan otomatik ve sistematik veri toplama faaliyetinde bulunmak.

              6.4 Öğretmenin Malikliği

              Kullanıcı, Öğretmen tarafından kitap, çizim, film, video veya fikri mülkiyet haklarına tabi diğer herhangi bir içerik gibi her türlü medyanın kullanımının, bu tür hakların öğrenci lehine iletilmesi veya lisanslanması anlamına gelmediğini açıkça kabul eder.

              Ayrıca, Kullanıcı, bu tür unsurların kullanımından ÖĞRETMENİN sorumlu olduğunu kabul eder ve bu konudaki herhangi bir iddiadan SAH'ı muaf tutar.

              7. SAH'ın faydaları, web sitesinin müsaitliği

              SAH, hizmetin kullanılabilirliğini bu şartlarda açıklandığı şekilde sunar ve ayın %97'sinde web sitelerine teknik erişilebilirliği garanti eder.

              Yukarıdakilerin genelliğine halel getirmeksizin, SAH aşağıdakileri garanti edemez:

              • Web sitesi veya hizmetler sürekli olarak mevcut olacak veya hiç mevcut olmayacaktır veya
              • Verilerin siteye veya siteden iletimi minimum hızda,

               8. SAH sorumluluğu ve sorumluluğun sınırları

               SAH'ın yegane işlevi, öğretmenler ve Kullanıcılar arasında bir aracılık hizmeti sunmaktır. Bu nedenle, her iki taraf da -SAH ve Kullanıcılar - SAH'ın faaliyet ve sorumluluğunun sunulan hizmetin uygun şekilde sağlanmasıyla sınırlı olduğunu açıkça kabul eder.

               Kullanıcının, bazı derslerin yararına veya bazı öğretmenlerin yararına SAH tarafından sağlanan standartların karşılanmadığını anlaması durumunda, Kullanıcı, herhangi bir talepte bulunmadan önce, mevcut objektif verileri ve kanıtları vererek e-posta yoluyla ilgili talebi SAH'a yönlendirmeyi kabul eder. Bu tür bir kayıt gerçekleştiyse Video'yu dahil edin.

               SAH tarafından kredilendirilmesi durumunda ve öğretmenin kötü bir hizmet sunumu olduğu bilgisine erişmesinden sonra, SAH, talebin amacı olan derse karşılık gelen ödemeyi iade edecektir.

               Her halükarda, Kullanıcı, bu hüküm ve koşulları kabul ederek, SAH'ın yalnızca talebin konusu olan ders için Kullanıcıdan tahsil edilen Kredilerin değerine eşdeğer maksimum tutara kadar sorumlu olduğunu kabul eder.

               SAH web sitesini veya sağlanan hizmetleri kullanmak Kullanıcının sorumluluğundadır. Ortam koşulları ve araçlar göz önüne alındığında, SAH, bunu güvence altına almak için tüm makul önlemleri almasına rağmen, hizmetle ilişkili içeriğin hatasız olduğunu veya bu tür materyallerin kullanımının üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini tamamen garanti edemez. SAH, sitenin işlevsel yönlerinin hatasız olduğunu veya sitenin veya onu kullanıma sunan sunucuların virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu kesinlikle garanti edemez. SAH, web sitesindeki hataları düzeltme hakkını saklı tutar.

               Kullanıcının Web Sitesini veya diğer içerik veya hizmetleri kullanması, mülk, malzeme, ekipman veya verileri onarma veya değiştirme ihtiyacı ile sonuçlanırsa veya insanların yaralanmasına veya mülke zarar vermesine neden olursa, şirket oluşan maliyetlerden sorumlu değildir.

               Kullanıcı aynı zamanda bilgisayarlarında genel olarak uygun görülen koruyucu önlemleri alacaktır.

               9. Hüküm ve Koşullarda değişiklik

               SAH, gelecekte bu hüküm ve koşulları değiştirme veya genişletme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik veya ekleme, SAH'ın tercihine bağlı olarak, Web'de veya değişiklikler sırasında kayıtlı e-posta adresine kayıtlı her bir Kullanıcıya ayrı ayrı e-posta ile belirtilecektir.

               Kullanıcı, aboneliğinin sona ermesinden önce veya bir aylık süre içinde açıkça karşı çıkmazsa, değişiklikler veya eklemeler kabul edilmiş sayılır.

               10. Cezalar, fesih ve rücu

               SAH, yürürlükteki yasalara, üçüncü tarafların haklarına veya bu hüküm ve koşullardan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlaline karşı bir ihlal belirtileri olduğunda, her zaman Kullanıcının hakları ve meşru menfaatleri ile ilgili olarak aşağıdakileri yapma hakkını saklı tutar:

               • kullanıcıları uyarır, böylece zararlı faaliyetleri durdururlar
               • web sitesinin kullanımını kısıtlar.
               • kullanıcının hesabının olağanüstü şekilde feshedilmesi ve kapatılması

                2. Kullanıcı anlaşmasının feshi

                (a) SAH tarafından hesabın olağanüstü feshi ve kapatılması

                SAH, Kullanıcı ile olan sözleşmeyi olağanüstü bir şekilde feshetme ve de bu hüküm ve koşullarda belirtilen noktalardan herhangi birinin Kullanıcı tarafından ihlali durumunda ve Kullanıcı:

                • yanlış iletişim bilgileri, özellikle yanlış veya yanlış bir e - posta adresi sağlar.
                • öğretmenlere karşı kırıcı, aşağılayıcı, saldırgan, tehdit edici veya saygısız tutumlar sergiler.
                • hesabını başka bir kullanıcıya iletmiş veya aktarmıştır.
                • hasarlı veya diğer Kullanıcılara verilen zararlar,
                • SAH'ın itibarına veya kamu imajına zarar verir
                • görüşleri formüle ederek veya yasa dışı veya saldırgan içerikleri dahil ederek faaliyetler üstlenir
                • SAH'ın faaliyeti kapsamında uygun olmadığı anlaşılan her türlü faaliyeti üstlenir
                • hesabından veya kartından ödeme yapılmaz veya reddedilir

                 Yukarıdaki şartlarda hesabın SAH tarafından feshedilmesi ve iptal edilmesi durumunda, bu cezaya tabi Kullanıcı, bloke edilen hesabın geri kazanılmasına hak kazanamaz. Bu durumda, başka hesaplar veya kullanıcı adları üzerinden olsa bile erişim yasaktır.

                 Kullanıcı hesabının bu paragrafın şartları uyarınca iptal edilmesi, en azından iptal sırasında tüketilmeyen krediler için Kullanıcı tarafından ödenen tutarda SAH lehine tazminat hakkı doğurur. Yönetim, idari, mali veya SAH tarafından yapılan diğer masraflar için minimum 200 Euro sabit tutarda tazminat ile

                 Her halükarda, önceki paragrafta belirtilen miktar, Kullanıcının eylemlerinden dolayı sorumluluğunu sınırlamaz ve SAH, neden olduğu hasar için herhangi bir türdeki çıkarlarını savunmak veya tazmin etmek için gerekli gördüğü birçok eylemi açıkça saklı tutar.

                 (b) kullanıcı tarafından sözleşmenin feshi herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin gerçekleşebilir. Kullanıcı tarafından sözleşmeden bu şekilde feragat edilmesi, mevcut hüküm ve koşulların 4.1 bölümünde belirtilen mevcut kredilerin maksimum geçerlilik süresinden en fazla bir ay önce ve adrese bir e-posta göndererek yapılmalıdır.

                 Bu tek taraflı çözüm hakkı Kullanıcı tarafından kullanıldıktan sonra, SAH koşullara bağlı olarak aşağıdaki tutarları kullanıcıya iade etmeye devam edecektir.

                 • Kullanıcı tarafından feragat veya tek taraflı fesih, kredi ediniminden itibaren ilk 30 gün içinde ve bunların hiçbirini tüketmeden gerçekleşirse, SAH ödenen tutarın tamamını iade edecektir
                 • Kullanıcı tarafından feragat veya tek taraflı fesih, kredilerin edinilmesinden sonraki ilk 30 gün içinde gerçekleşirse; veya bunların bir kısmını ilk 30 gün içinde tüketmişse, SAH, Kullanıcıya yalnızca elde edilen kredilerin % 50'sine tekabül eden ancak yönetim, idari ve finansal maliyetler için tazminat olarak tüketilmeyen tutarı kredilendirecektir

                  (c) SAH tarafından yapılan sözleşme herhangi bir zamanda ve herhangi bir Kullanıcı ile feshedilebilir.

                  Bu durumda SAH, Kullanıcıya satın aldığı ve kullanmadığı kredi miktarını ödeyecektir.

                  SAH tarafından sözleşmenin feshine ilişkin bildirim, kullanıcı bildirimlerinin yeri olarak listelenen e-posta adresine yazılarak yapılacaktır.

                  SAH, sözleşmenin tek taraflı feshi halinde, Kullanıcı tarafından ödenen ve etkin olarak kullanılmayan tutarları iade etmeye devam edecektir.

                  3. Bir sözleşmenin iptali talebi, SAH hesabına kayıtlı e-postadan gönderilen e-posta ile yazılı olmalıdır.

                  SAH tarafından yapılan iptal yazılı olarak, faks veya e-posta ile yapılacaktır.

                  11. Yürürlükteki yasa ve yargı, geçersizlik

                  Bu hüküm ve koşullarda yer alan sözleşme İspanya yasalarına tabidir.

                  Bu hüküm ve koşullara tabi olan sözleşmedeki taraflar, bir Zorunlu Yasanın aksini belirtmediği tüm durumlarda, Madrid mahkemelerine ve yargısına, konu, içerik veya yorumundaki herhangi bir tutarsızlığı sunmayı kabul ederler.

                  Bu hüküm ve koşulların bir veya daha fazla hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz ilan edilmesi durumunda, bu geçersizlik beyanı, sözleşmenin taraflar için geçerli, uygulanabilir ve uygulanabilir kalacak diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.