GİZLİLİK VE VERİ KORUMA POLİTİKASI.

SAH tarafından toplanan kişisel bilgiler, hizmetin uygun şekilde sağlanması ve Web'in yönetimi için kullanılacaktır. Bu, dahili yönetim ve reklam amaçları için söz konusu SAH tarafından trafiğin yönetimini içerir.

Toplanılan Veri:

SAH, doğrudan kullanıcı tarafından gönüllü ve aktif olarak katkıda bulunulan veya kullanıcı tarafından onaylanan, hizmetin sağlanması, hizmetle ilgili SAH faaliyetlerinin yönetimi ve kalite kontrolü için gerekli olan verileri münhasıran işleyecektir.

Verinin Kullanımı:

Veriler, hizmetin doğru sağlanması ve doğru tedarik ve kalitenin kontrolü için kullanılacaktır.

Veri transferi:

Toplanan veriler, işbirliği yapan şirketlere veya kendi reklam amaçlarınız için sözleşme yaptığınız şirketlere aktarılabilir.

Aktarılan bu tür veriler, bu şirketlerin ve/veya kişilerin her biri tarafından sağlanacak hizmetlere bağlı olarak kesinlikle gerekli olacaktır.

Rıza:

Web Sitesi Kullanıcısı olarak ve de bu Gizlilik ve Veri Koruma Koşullarını kabul ederek, tarafımdan girilen kişisel verilerin saklanacağını, işleneceğini ve hizmetin Şartlar ve Koşullarda ve işbu gizlilik politikasında yer alan koşullarla detaylandırıldığı şekilde sunulması için kullanılacağını biliyor ve açıkça kabul ediyorum.

Bu web sitesinin Yasal Bildirim section of this website, Speakingathome S.L. with CIF B87350856 is the owner of the website tr.speakingathome.com, and sets out in this section the Policy of Privacy in relation to the personal information that the user can provide when visiting the Web.

Speakingathome Gizlilik Politikası (bundan böyle SAH olarak anılacaktır), kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut mevzuata uyulmasını istemektedir. Özellikle, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğü ve 5 Aralık 2018 tarihli Kişisel Verilerin Korunması ve dijital hakların garantisi hakkındaki Organik Kanun 3/2018.

1. Resmi açık rıza

Bu Web Sitesinin Yasal Bildirim kısmında belirtildiği üzere B87350856 Kimlik No'lu Speakingathome Ltd., tr.speakingathome.com, web sitesinin sahibidir ve bu bölümde, kullanıcının Web Sitesini ziyaret ederken sağlayabileceği kişisel bilgilere ilişkin bir Gizlilik Politikası sergilemektedir.

Speakingathome Gizlilik Politikası (bundan böyle SAH olarak anılacaktır), kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyulmasını istemektedir. Özellikle, 15/1999 tarihli ve 13 Aralık tarihli Organik Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (LOPD) ve 1720 / 2007 sayılı Kraliyet Kararnamesi, 15/1999 tarihli Organik Kanunun Geliştirilmesi Yönetmeliğini (RLOPD) onaylayan 21 Aralık tarihli.

Web Sitesinin bir kullanıcısı olarak ve mevcut Gizlilik ve Veri Korumasının kabulü yoluyla, tarafımdan girilen kişisel verilerin, Hizmetin Kullanım Koşulları dahilinde ve işbu gizlilik politikasında yer alan şartlarda detaylandırılan şekilde sunulması için saklanacağını, işleneceğini ve kullanılacağını açıkça biliyor ve kabul ediyorum.

2. Bilgi ve dosyanın malikliği

SAH, Web Sitelerine kayıtlı kullanıcılardan ve profesyonellerden kişisel nitelikteki verileri toplar ve bunları, yalnızca talep edilen hizmetleri yönetmek ve Kullanıcıların sorgularına yanıt vermek amacıyla tasarlanmış olan sahip olunan bir dosyaya dahil eder. Dosyalardan sorumlu taraf Speakingathome Ltd. şirketidir.

SAH tarafından web siteleri aracılığıyla alınan bilgiler, veri koruma ile ilgili yürürlükteki hükümlere ve özellikle 13 Aralık tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 15/1999 'a uyarak en üst düzeyde gizlilikle ele alınacaktır. Ayrıca, bu tür verilerle ilgili olarak, yetkisiz değişiklik, kayıp, muamele ve erişimi ve korunacak verilerin gizliliği yükümlülüğünü ve de diğer mevcut gizlilik yükümlülüklerini önlemek için gerekli önlemleri alır. Ayrıca, web sitelerinde kayıtlı kullanıcıların kişisel verilerini, sağladığı hizmetlerin sözleşmesi dışında veya bunlarla ilgili olarak farklı amaçlarla kullanmamayı kabul eder.

Kullanıcı, hizmetin ve/veya hizmetlerin sağlanması için sözleşmeye karşılık gelen ödemenin müşterisi olarak kaydolmak için kayıt formunda gerekli olan verileri ve kişisel koşulları sağlamalıdır. Bu tür verilerin kaydedilmesi zorunludur; bunların kullanıcı tarafından tamamlayıcılığının olmaması veya yanlış veri sağlanması, SAH'a herhangi bir zamanda hizmetin sağlanmasını reddetme hakkı verecektir. Kullanıcı veya Profesyonel, müşteri olarak kaydolmak veya sözleşmenin oluşturulması için kesinlikle gerekli olmayan herhangi bir veri veya kişisel durumu atlayabilir veya iletemez.

3. Bilgi Toplanması

Web Sitesi Kullanıcısı, söz konusu Kullanıcı tarafından veya kayıtta girilen verilerin ve içeriklerin, Kullanım Koşulları- içerisinde ve faaliyetlerinde açıklanan SAH'ın normal işlemleri dahilinde, Speakingathome Ltd . şirketinin sahip olduğu otomatik bir dosyaya dahil edileceğini açıkça kabul eder..

Ek olarak, Kullanıcı, e-posta da dahil olmak üzere, Speakingathome Ltd. veya üçüncü işbirliği şirketlerinin politikalarında, faaliyetlerinde veya ürünlerinde ve hizmetlerinde herhangi bir değişiklik veya gelişme olduğunda Kullanıcıyı bilgilendirmek için Kullanıcı verilerinin işlenmesine izin verir.

SAH, üçüncü taraf şirketleri, SAH Web Sitesine reklam koymak veya Kullanıcılara reklam göndermek için Web Sitesinin yanı sıra hizmetlerin veya Reklam Web Sitelerinin verimli yönetimi amacıyla değerlendirmek veya izlemek için kullanabilir. Söz konusu şirketler, reklamlarımızın etkinliğini ölçmek için çerezleri veya diğer araçları kullanabilir.

Aynı zamanda, Müşteri, kayıt sırasında sağlanan e-posta adresinin, 15/1999 sayılı Organik Kanunun müşteriye iletilmesini gerektirdiği durumlarda, dosya sahibinin eylem alanı dahilindeki eylemler hakkında Kullanıcıyı bilgilendirmek için iletişim adresi olduğunu açıkça kabul eder.

Ayrıca, kullanıcı, SAH'ın verileri, hizmetin yönetimi ve/veya ödemesi için ihtiyaç duyulan şirketlere veya bankalara gerektiği şekilde iletmesine açıkça izin verir.

Google API'lerinden alınan bilgilerin kullanımı ve başka bir uygulamaya aktarılması, Sınırlı Kullanım gereklilikleri de dahil olmak üzere Google API Hizmetleri Kullanıcı Veri Politikası'na uygun olacaktır.

4. Ses Kaydı

SAH, hizmetleri dahilinde, kullanıcıya, hem ÖĞRETMENİN hem de Kullanıcının teknik kullanılabilirliğine her zaman tabi olmasına rağmen, o Kullanıcının sınıflarını kaydetme imkanı sunar.

Öğrenci tarafından Kullanım Koşulları içerisinde yer alan formda kayıt talebi, bu kavram tarafından toplanan verilerin mevcut Koşullarda ve Gizlilik ve Veri Koruma Politikasında yer alan koşullarda depolanması, işlenmesi ve iletilmesi için açık yetkilendirmeyi içerir.

Kullanıcı, daha önce bahsedilen kaydın saklanmasının iletilmesi için gerekli olan, Kullanıcının bu tür bir kayıt talep etmesi halinde, kaydın bir kopyasını tamamlandıktan sonra Kullanıcıya göndermek üzere, bu kaydın Öğretmenin cihazında kaydedileceğini ve saklanacağını kabul eder.

Ayrıca Kullanıcı, kaydın derhal ve bildirim üzerine SAK sunucularında saklanabileceğini ve SAH tarafından sunulan hizmetin kalitesini kontrol etmek ve SAH'ın Kullanıcı ile olan ilişkilerinin yanı sıra öğretmenleri ve kullanıcı arasında SAH'dan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, dava, şikayet, iddia veya ihtilafın çözümünde veya soruşturulmasında kullanılabileceğini açıkça kabul eder.

Kullanıcı, kaydın depolandığı dosyanın sahibinin, kullanıcının açıkça talep ettiği ÖĞRETMEN olduğunu ve SAH'ın sahibi veya sorumlu kuruluş olmadığını; ayrıca depolanan verilere erişimi olmadığını açıkça kabul eder. Bu nedenle, veri koruma yasasının tanıdığı hakların kullanımı ve yukarıda belirtilenlerle ilgili diğer her türlü iletişim veya iddia doğrudan ilgili öğretmene yönlendirilecektir.

Kayıt tarihinden bir ay sonra, bir sınıfta herhangi bir şikayet veya hak talebi yoksa, öğretmen kayıtları silecektir. Bundan sonra, kurtarılması mümkün değildir.

5. Veri: Erişim, değiştirme, iptal ve itiraz

Verilerinizin önceki paragrafta belirtilen amaç doğrultusunda işlenmesine izin verilmemesi durumunda, kullanıcı, veri korumasına atıfta bulunan bir e-posta ile contact@speakingathome.com adresine veya onaylı posta ile aşağıdaki adrese gönderilen yazılı ve imzalı talep ile işlenmesine itiraz etme hakkını kullanabilir:

Speakingathome Ltd., Calle Julio Romero, 12, 2nd A of Móstoles (Madrid),

Bir önceki paragrafta atıfta bulunulan aynı mekanizma, erişim, düzeltme ve iptal işlemlerine yasal olarak eşlik eden Kullanıcı haklarının kullanılması için kurulacaktır.

SAH tarafından toplanan veriler, İspanya'da veya tesislerinin bulunduğu herhangi bir ülkede işlenebilir ve saklanabilir. Benzer şekilde, AB üyesi olmayanlar, yasalara uygun olarak, müşterinin açıkça onayladığı şekilde ülkelere uluslararası veri transferleri gerçekleştirebilirler.

Özellikle de SAH, kayıtlı kullanıcılara ve profesyonellere web sitelerinde bilgileri dosyalardan otomatik olarak silmeleri için bir mekanizma sağlayacaktır.

6. Bilgi işleme süreci ve veri saklamada güvenlik

SAH, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerin korunması için güvenlik seviyelerini koruduğunu ve Kullanıcılar tarafından sağlanan verilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, değiştirilmesini, yetkisiz erişimini ve çalınmasını önlemek için elindeki tüm teknik araçları oluşturduğunu beyan ve taahhüt eder. Tüm bunlar, Kullanıcının veya Profesyonelin İnternet güvenlik önlemlerinin ele geçirilemez olmadığını açıkça kabul ettiği gerçeğine halel getirmeksizin.

7. Çerezler

Çerezler, Web Sitemizi ziyaret ettiğimizde ve bağlı olduğumuz süre boyunca bir Kullanıcıyı tanımlayabilmemiz için gerekli küçük bilgi parçalarıdır. Kullanıcının tarayıcısı çerezleri yalnızca geçerli oturum sırasında sabit diskte saklar, minimum bellek alanı kaplar ve bilgisayara zarar vermez. Çerezler herhangi bir özel kişisel bilgi içermez ve çoğu tarayıcı oturumunun sonunda sabit diskten silinir (oturum çerezleri olarak adlandırılır).

Çoğu tarayıcı çerezleri standart olarak kabul eder ve bunlardan bağımsız olarak güvenlik ayarlarında geçici veya depolanmış çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Açık rızanız olmadan - tarayıcınızda çerezleri etkinleştirerek - SAH, kayıt veya satın alma sırasında sağlanan kişisel verilerinizle birlikte saklanan verileri çerezlere gömmeyecektir. Çerezlerin kullanımına bakın

8. Gizlilik Politikasında Değişiklik

SAH, burada ifade edilen gizlilik politikasını, kendi kriterlerine göre veya İspanya Veri Koruma Ajansı'ndaki herhangi bir yasal, içtihatsal ve doktrinsel değişiklik nedeniyle değiştirme hakkını saklı tutar.

Gizlilik Politikasında yapılacak herhangi bir değişiklik, yürürlükteki uygulanmasından önce yayınlanacaktır. Bu değişikliklerden sonra Web Sitesinin veya erişim şifrelerinin sadece kullanılması, bu politikanın kabul edildiği anlamına gelecektir.